Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.

Za: 2
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl