Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Swarzędz w roku szkolnym 2017/2018.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl