Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek formalny za zamknięciem dyskusji w pkt. 8

ZA: 9, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (9)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (8)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl