Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek formalny za zamknięciem dyskusji w pkt. 5

ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (4)

Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mrowicka Magdalena

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Grinholc Henryk
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (1)

Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl