Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 326 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (4)

Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian
Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (4)

Bartelke Piotr
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl