Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.”. Druk Nr 321 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (5)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mosa Florian
Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl