Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr II/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej. Druk Nr 324 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (4)

Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Kryża Michał
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (4)

Grinholc Henryk
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl