Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Druk Nr 316 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 12, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJE SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (5)

Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJE SIĘ (3)

Grinholc Henryk
Mosa Florian
Rydzewska Karolina

BRAK GŁOSU (1)

Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl