Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 319 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (4)

Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Grinholc Henryk
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl