Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Sokółki w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl