Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego i udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową nr 2439P.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl