Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017–2025

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl