Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl