Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Za: 0
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 9
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl