Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic : Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie”.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl