Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Swarzędz.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl