Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie wraz z raportem z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019.

ZA: 3, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (3)

Chojnacka Maria
Paleń Karolina
Sibiga Jan

PRZECIW (1)

Butryn Renata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Przytuła Dariusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulpa Elżbieta
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl