Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2019..

ZA: 3, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (3)

Chojnacka Maria
Paleń Karolina
Sibiga Jan

PRZECIW (1)

Butryn Renata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Przytuła Dariusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulpa Elżbieta
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl