Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (4)

Butryn Renata
Chojnacka Maria
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz

PRZECIW (1)

Sibiga Jan

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulpa Elżbieta
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl