Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok.

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (3)

Chojnacka Maria
Paleń Karolina
Sibiga Jan

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Butryn Renata
Przytuła Dariusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulpa Elżbieta
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl