Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 1.2. Kwota 60.000,00 zł dotyczy zadania pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej" - powyższa kwota dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnego - w związku z planowanym wystąpieniem o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację ww. inwestycji.

ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Ciołek Jan
Dymitruk Łukasz
Grzybowski Stanisław
Jóźwina Marek
Kowalski Krzysztof
Lewicz Ewelina
Noculak Bartłomiej
Siodła Joanna
Stańczyk Henryk
Wrzaszczak Grażyna

PRZECIW (2)

Kleczka Beata
Piszczek Magdalena

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Dembińska Emilia
Fonferek Edmund
Strzałka Paulina

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl