Wyniki głosowania imiennego w sprawie: W dziale 600 plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 40.000,00 zł. Wprowadzone zostaje zadanie inwetycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej" - kwota 40.000,00 zł

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Dembińska Emilia
Dymitruk Łukasz
Grzybowski Stanisław
Kowalski Krzysztof
Lewicz Ewelina
Noculak Bartłomiej
Piszczek Magdalena
Siodła Joanna
Stańczyk Henryk
Strzałka Paulina
Wrzaszczak Grażyna

PRZECIW (1)

Fonferek Edmund

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Ciołek Jan
Jóźwina Marek
Kleczka Beata

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl