Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wycofania z porządku sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania przedsiewzięcia związanego z realizacją "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wysoka na lata 2015 - 2032" - Projekt uchwały nr 3

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Ciołek Jan
Dembińska Emilia
Dymitruk Łukasz
Fonferek Edmund
Grzybowski Stanisław
Jóźwina Marek
Kleczka Beata
Kowalski Krzysztof
Noculak Bartłomiej
Piszczek Magdalena
Siodła Joanna
Stańczyk Henryk
Strzałka Paulina
Wrzaszczak Grażyna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Lewicz Ewelina

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl