Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wniosek nr 3 Przewodniczącego Rady w sprawie wprowadzenia projektu uchwały dot. "Zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr 198/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wysoka".

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Ciołek Jan
Dembińska Emilia
Dymitruk Łukasz
Fonferek Edmund
Grzybowski Stanisław
Jóźwina Marek
Kleczka Beata
Lewicz Ewelina
Noculak Bartłomiej
Piszczek Magdalena
Siodła Joanna
Stańczyk Henryk
Strzałka Paulina
Wrzaszczak Grażyna

PRZECIW (1)

Kowalski Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl