Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wniosek nr 1 Przewodniczącego Rady o zmianę brzmienia projektu uchwały nr 5 na następujące "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka".

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Ciołek Jan
Dembińska Emilia
Dymitruk Łukasz
Fonferek Edmund
Grzybowski Stanisław
Jóźwina Marek
Kleczka Beata
Kowalski Krzysztof
Lewicz Ewelina
Noculak Bartłomiej
Piszczek Magdalena
Siodła Joanna
Stańczyk Henryk
Strzałka Paulina
Wrzaszczak Grażyna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl