Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek o zdjęcie puntku Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

ZA: 3, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (3)

Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Rybiński Robert

PRZECIW (15)

Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Puszko Karol
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl