Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek o zmianę nazwy punktu na: "Inicjatywa Radnych związana ze zobowiązaniem Burmistrza Sokółki do przedstawienia Radnym Rady Miejskiej w okresie 2 tygodni uchwały dotyczącej zwolnień z grupy podatków od nieruchomości, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotów, które utraciły znaczną część swojego dochodu na skutek pandemii koronawirusa oraz związany z wnioskiem Radnych Klubu PiS oraz wnioskiem Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej, z ewentualnym uwzględnieniem Tarczy Pomocowej dla Samorządów ze strony Rządu."

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (21)

Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl