Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

ZA: 11, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Kirpsza Piotr
Puszko Karol
Rybiński Robert
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tolko Tomasz

PRZECIW (8)

Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Sawoń Jarosław
Tochwin Michał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Bieniusiewicz Jadwiga
Kułakowski Piotr

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl