Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu pracy za rok 2016.

Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl