Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Parku kulturowego Bohoniki w Bohonikach.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Kułakowski Piotr
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl