Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XIX/129/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.” - Projekt uchwały nr 11.

ZA: 3, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 10, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (3)

Dembińska Emilia
Stańczyk Henryk
Wrzaszczak Grażyna

PRZECIW (2)

Grzybowski Stanisław
Kowalski Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (10)

Ciołek Jan
Dymitruk Łukasz
Fonferek Edmund
Jóźwina Marek
Kleczka Beata
Lewicz Ewelina
Noculak Bartłomiej
Piszczek Magdalena
Siodła Joanna
Strzałka Paulina

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl