Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 4.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Ciołek Jan
Dembińska Emilia
Dymitruk Łukasz
Fonferek Edmund
Grzybowski Stanisław
Jóźwina Marek
Kleczka Beata
Kowalski Krzysztof
Lewicz Ewelina
Noculak Bartłomiej
Piszczek Magdalena
Siodła Joanna
Stańczyk Henryk
Strzałka Paulina
Wrzaszczak Grażyna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl