Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w oddziałach przedszkolnych i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka - Projekt uchwały nr 1.

ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (8)

Dymitruk Łukasz
Fonferek Edmund
Grzybowski Stanisław
Kleczka Beata
Lewicz Ewelina
Piszczek Magdalena
Stańczyk Henryk
Strzałka Paulina

PRZECIW (5)

Dembińska Emilia
Jóźwina Marek
Kowalski Krzysztof
Siodła Joanna
Wrzaszczak Grażyna

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Ciołek Jan
Noculak Bartłomiej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl