Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022.

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Borowski Piotr
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław

PRZECIW (1)

Budrowska Maria Julita

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Czaplejewicz Helena
Puszko Karol
Supronik Daniel
Tochwin Michał

BRAK GŁOSU (2)

Kirpsza Piotr
Szczebiot Krzysztof

NIEOBECNI (2)

Bieniusiewicz Jadwiga
Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl