Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (17)

Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Supronik Daniel
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Borowski Piotr

BRAK GŁOSU (1)

Szczebiot Krzysztof

NIEOBECNI (2)

Bieniusiewicz Jadwiga
Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl