Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sokółka.

ZA: 11, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (11)

Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Sawoń Jarosław
Tochwin Michał

PRZECIW (6)

Borowski Piotr
Czaplejewicz Helena
Puszko Karol
Rybiński Robert
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kułakowski Piotr

BRAK GŁOSU (1)

Budrowska Maria Julita

NIEOBECNI (2)

Bieniusiewicz Jadwiga
Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl