Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019 (projekt nr SA.0006.13.2020);

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Brudny Piotr
Duraj Elżbieta
Florczykiewicz Ryszard
Hanus Renata
Hławiczka Wojciech
Kożdoń Janusz
Lipowczan Karol
Maciejczek Andrzej
Macura Karol
Samosiuk Magdalena
Sikora Janusz
Skark-Pieprzka Dorota
Tomica Edward
Żmija Sławomir

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Pońc Krzysztof
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl