Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży wraz z raportem z wyceny aktywów i pasywów AGROMECH Sp. z o.o. według stanu na 30.11.2019 roku z dnia 10 stycznia 2020 roku i aneksem (z dnia 15 stycznia 2020 roku) do raportu z wyceny aktywów i pasywów AGROMECH Sp. z o.o. według stanu na 30.11.2019 roku z dnia 10 stycznia 2020 roku.

ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Tochwin Michał

PRZECIW (2)

Puszko Karol
Supronik Daniel

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Czaplejewicz Helena
Szczebiot Krzysztof

BRAK GŁOSU (1)

Borowski Piotr

NIEOBECNI (1)

Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl