Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały intencyjnej w sprawie stanowiska dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.

ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Budrowska Maria Julita
Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (1)

Borowski Piotr

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Bieniusiewicz Jadwiga
Bujwicki Piotr Karol

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Czaplejewicz Helena
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl