Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwała w sprawie załatwienia wniosku dotyczącego Zebrania Wiejskiego dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bielany.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 9, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Drabek Andrzej
Janeczko Tomasz
Karaim Maria
Kowalska Grażyna
Kusak Dorota
Nycz Marek
Nycz Mirosława
Plewniak Łukasz
Sordyl Janina
Włodarczyk Urszula
Zaręba Marian

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)

Błasiak Marek
Gawęda Wiesław
Goc Jakub
Kubik Jan
Kuźma Lesław
Mojżesz Antoni
Raj Janusz
Wiśniowski Andrzej
Wysogląd Danuta

BRAK GŁOSU (1)

Kruczała Janusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl