Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenie do porządku obrad Uchwały w sprawie załatwienia wniosku dotyczącego Zebrania Wiejskiego dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bielany.

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (20)

Błasiak Marek
Drabek Andrzej
Gawęda Wiesław
Goc Jakub
Janeczko Tomasz
Karaim Maria
Kowalska Grażyna
Kruczała Janusz
Kubik Jan
Kusak Dorota
Kuźma Lesław
Mojżesz Antoni
Nycz Marek
Nycz Mirosława
Raj Janusz
Sordyl Janina
Wiśniowski Andrzej
Włodarczyk Urszula
Wysogląd Danuta
Zaręba Marian

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Plewniak Łukasz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl