Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenie do porządku obrad Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (20)

Błasiak Marek
Drabek Andrzej
Gawęda Wiesław
Goc Jakub
Janeczko Tomasz
Karaim Maria
Kowalska Grażyna
Kruczała Janusz
Kubik Jan
Kuźma Lesław
Mojżesz Antoni
Nycz Marek
Nycz Mirosława
Plewniak Łukasz
Raj Janusz
Sordyl Janina
Wiśniowski Andrzej
Włodarczyk Urszula
Wysogląd Danuta
Zaręba Marian

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kusak Dorota
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl