Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (14)

Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Sawoń Jarosław
Supronik Daniel
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bieniusiewicz Jadwiga

BRAK GŁOSU (4)

Puszko Karol
Rybiński Robert
Szczebiot Krzysztof
Tolko Tomasz

NIEOBECNI (2)

Borowski Piotr
Kułakowski Piotr
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl