Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: zmiana porządku obrad

Za: 0
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl