Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy na rzecz budowy wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi Nr 6 i Nr 57 w ciągu drogi krajowej Nr 19 w ul. Białostockiej w Sokółce.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Szczebiot Krzysztof

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Borowski Piotr
Kułakowski Piotr
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl