Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2020-2030.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Supronik Daniel

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Borowski Piotr
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl