Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl