Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej.

Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl