Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (10)

Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Sawoń Jarosław

PRZECIW (9)

Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Kułakowski Piotr
Puszko Karol
Rybiński Robert
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tolko Tomasz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Kirpsza Piotr
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl