Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Drewczyńska Barbara
Gromowska Dorota
Hoppe Edyta
Janowska-Giłka Halina
Kierzkowski Waldemar
Kowalik Jerzy
Lewandowski Antoni
Majnert Sławomir
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Przybysz Jan
Puchowski Bartosz
Rode Beata
Skałecki Michał
Urbański Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Łukaszewicz Krzysztof
Mróz Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl